Psühholoogiline nõustamine teenused

Individuaalne psühholoogi vastuvõtt & psühholoogiline nõustamine

Individuaalse psühholoogi vastuvõtu raames kohtun Sinuga üks ühele ja teeme tööd just Sulle olulisima teemaga. Seame koos paika töö eesmärgi ja ootused ning hakkame tasapisi nendega tööle.

Psühholoogi vastuvõtt
noorele (12-17a)

Noortepsühholoogina keskendun tavalisest terasemalt vaba ja turvalise õhkkonna loomisele. Noortega töötades panen vanemate abiga esimesel kohtumisel paika ka konfidentsiaalsuse piirid ehk kas ja kui palju jagan infot lapsevanemaga. Edasise töö käigus keskendun eelkõige noorukile olulistele teemadele ning aitan Sind sellega, mis on just Sinu jaoks oluline. 

Psühholoogi vastuvõtt lapsele (6-11a)

Lastepsühholoogina on oluline kaardistada mulle nii lapse kui vanema nägemus. Töösse kaasan tihti ka vanema abi ning töö toimub enamasti loovalt. Loov töö sisaldab tunnete nimetamise ja reguleerimise õppimist  läbi mängu, keerulistest asjadest rääkimist läbi kunsti ja rahunemistehnikate õpet läbi liikumise. 

Sõltuvusnõustamine (Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskuse suunamisel)

Sõltuvusnõustamisele saab pöörduda esmalt HNK’ga kontakteerudes. Nemad edastavad mulle suunamise ja meie kohtumine saab kesta 3-10 korda. Selle raames kaardistame hetkeolukorra ning murekohad ja pöörame tähelepanu sõltuvusega ning sõltuvuseta elu poole töötamisele.

Veebivastuvõtt

Kui soovid kohtuda endale mugavast asukohast ning saada ikka parimat võimalikku psühholoogilist hoolt, siis see teenus on Sulle. Veebis kohtumisel tasuks arvesse võtta aga ka seda, et me ei saa teha võibolla kõiki asju, mida teeksime füüsilistel kohtumistel, samas võime kohtuda kasvõi Uus-Meremaalt.

Kriisinõustamine
(kohtumine 48h jooksul)

Kui Sul on juhtunud mõni erakorraline sündmus ja vajad kiiresti abi, siis võta ühendust ja leian Sulle kohtumise aja kiiresti. Nendeks sündmusteks võivad olla lähedase või lemmiku surm, keeruline haigestumine, lapse käitumises järsk muutus või riskikäitumise alustamine, suitsiidikäitumise hindamine ja raviplaani koostamisel abistamine, muutused emotsionaalses tasakaalus, trauma, murettekitava käitumise eskaleerumise ennetamine. 

Koolitused

koolitusi pakun aktiivsus- ja tähelepanuhäire, piiride seadmise, noorte riskikäitumise ning suhtlemisoskuste arendamise teemadel. Kui Sul on soov kutsuda mind koolitama mõnel muul teemal, siis võta ühendust ja leiame lahenduse!

Kokkuvõtte või hinnangu koostamine

Kui Sul on vajalik töövõime hindamiseks, puude taotlemiseks või muule erialaarstile psühholoogilise profiili tutvustamiseks pakkuda ülevaade enda vaimsest tervisest, siis sellega saan Sind aidata. Kokkuvõtte raames kajastan meie seni tehtud tööd ja käsitletud teemasid ning see on kuni 1 lehekülg pikk. Hinnangu raames ma tehtud tööst ei räägi vaid pakun põhjaliku ülevaate kohtumistel esinenud psühholoogilisest profiilist, kirjeldades kliendi dispositsiooni, koherentsust ja märgatud puudujääke/ tugevusi.

Tekkida võivad küsimused

Kui sul ei ole võimalust, et teenuse eest ise maksta, võta ühendust. Ma usun sügavalt, et psühholoogiline abi peaks olema kättesaadav kõigile abivajajatele ja saan sind aidata lahenduste leidmisel.

Eraisikuna on võimalik tasuda ülekandega ettevõtluskontole või sularahas. Ärikliendina saab tasuda arve alusel. Kohtumise kinnitab õigeaegne tasumine ehk hiljemalt 2 päeva enne kohtumist.

Elu teeb huvitavaid pöördkäike. Palun vajadusel vastuvõtu tühistada hiljemalt sellele eelneval tööpäeval, kuid mitte hiljem kui 24h enne kohtumist. Vähem kui nõutud etteteatamisaja jooksul tühistamise või mitte ilmumise puhul tuleb tasuda vastuvõtutasu täies ulatuses. Vastuvõtule registreerudes nõustud antud tingimustega.

Me kohtume sinuga aadressil Vaksal 17a-202. Kõige mugavam on siseneda uksest, mille kohal on ka kohviku silt. Sealt edasi juba teisele korrusele ja kabinett 202 ootab. 

Nõustamisel jagatud info on konfidentsiaalne ja seadustega reguleeritud.  Erandeid on seaduse järgi meile kohanduvalt 2-3 ja need on inimese enda ja teiste kaitseks. Erandid on järgmised:

  • Kui sa oled endale või teistele ohtlik. Sellisel juhul hindan kindlasti üle, mis on riskitase ja olen kohustatud vajadusel kedagi sellest teavitama. Siinkohal on oluline teha ka vahet, kas need on mõtted või plaanid. Mõtete korral ei defineerita seda kui ohtu, plaani korral aga küll
  • Esimese astme kuritegu. Esimese astme kuritegu kahjustab Eesti elanikkonna elu ja tervist, Eesti riigivõimu teostamist ja kaitsevõimet või keskkonda. Ka nendest on psühholoogidel kohustus asjakohaseid isikuid teavitada. 
  • Lapsega seonduv. Ma olen kohustatud jagama lapsega seonduvat lapsevanemaga, kuid esimesel kohtumisel paneme siinkohal piirid paika ja lepime kokku kas ja kui palju see on vajalik. 

Kõik muu, mis me räägime jääb meie vahele ja keegi teine sellest ei kuule. 

Seda võid teha ainult siis, kui soovid. Esimesel kohtumisel uurin üldiselt inimeselt selle kohta, mis on meie koostöö eesmärk (mida ta sellega saavutada soovib) ning mis on tema ootused mulle. Kui sa tead, miks sa vastuvõtul oled ja kuhu tööga jõuda tahad, on sul juba kõik vajalik tehtud. 

Esimesel kohtumisel me tutvume omavahel. Sellel kohtumisel on kõige olulisem, et sina tunneksid end mugavalt. Kuna kõik saab alguse koostööst ja omavahelisest sobivusest, siis võiksid kohtumise ajal mõelda “kas see on see psühholoog mulle?”. Kui vastus on jah ja tundub, et sobime omavahel, siis ma tutvustan sulle natuke ennast, uurin sinu kui inimese ja pöördumise põhjuse kohta. Sisuline töö saab alguse järgnevatel kohtumistel, seega esimese kohtumise eesmärk on vaadata, kas me sobime omavahel. 

Rõõmsam elu on võimalik!